O Wattsenglish


Wattsenglish je britský koncept vzdelávania detí, založený na osvojovaní si cudzej reči prirodzenou cestou v bilingválnom prostredí.


Pozrite si video:

Metóda Wattsenglish


Ponúka ucelený vzdelávací program pre deti od 3 do 11 rokov.


Jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou.


Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu.


Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.


Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene.


Metóda je prezentovaná cez „tvár“ Steva Wattsa, čo je kľúčová odlišnosť oproti iným konceptom a je založená na osvedčených výskumoch psycholingvistiky, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou (tvárou).


Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí.


Pozrite si video:


Odlišnosti medzi metódou Wattsenglish a inými metódami


Úzka spolupráca so školou / škôlkou – úzko spolupracujeme s učiteľkami angličtiny.


Kurzy vedú kvalifikovaný lektori v spolupráci so slovenskými metodikmi a pedagógmi.


Výučba je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.


Ministerstvo školstva ČR ju ako jedinú vydalo knižne a distribuuje ju do siete materských škôl.


Pre Wattsenglish je typická dlhodobosť vzdelávania. Nie sme jednorázový kurz. Sme koncept, ktorý na seba postupne nadväzuje.


Nesnažíme sa deti iba naučiť angličtinu, ale pripraviť ich na reálne životné situácie, odbúrať bariéru v komunikácii v cudzom jazyku.


Výučbové materiály s unikátnym prvkom – reálnou tvárou Steva Wattsa a interaktívnymi videami, ktoré prinášajú „native“ lektora do každej triedy.


Systém WattsEnglish vzdelávania je komplexný – nezahŕňa iba samotné hodiny, ale aj online výučbu, ktorá je obľúbená u detí.

Kurzy

Zábavná angličtina pre deti od 3 rokov


Kurzy anglického jazyka pre deti v jazykovej škole

Angličtina pre deti s anglickými lektormi, živou tvárou Steve Watts a s Maggie.

Na hodinách vytvárame pre deti bilingválne prostredie, vďaka čomu si deti rýchlejšie a prirodzenejšie osvojujú cudzí jazyk.


Kurzy anglického jazyka pre deti v základných a materských školách

Od októbra roku 2014 sme rozbiehli výučbu angličtiny pre deti od 3 rokov
jedinečnou metódou Wattsenglish. S nami sa môže Vaše dieťa
učiť angličtinu priamo vo svojej materskej alebo základnej škole.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte
na telefónnom čísle 0948 013 286
alebo emailom na info@languageplanet.sk

Školy, ktoré s nami spolupracujú:

ZŠ kráľa Svätopluka  -  Objednať

ZŠ Cabajská  -  Objednať

ZŠ Tulipánová  -  Objednať

ZŠ Fatranská  -  Objednať

ZŠ Kniežaťa Pribinu  -  Objednať

ZŠ Janíkovce  -  Objednať

MŠ Nábrežie Mládeže  -  Objednať

ZŠ Nábrežie Mládeže  -  Objednať

MŠ Štiavnická  -  Objednať

ZŠ Škultétyho  -  ObjednaťNové ceny si môžete zistiť a zápisy do kurzov sú možné na adrese
Javorová 644/12, Nitra-Chrenová alebo na tel. čísle +421 (0) 948 013 286


Galéria a Youtube

„Raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť.“ Pozrite si video, ktoré Vám priblíži, ako vyzerá výučba metódou Wattsenglish v praxi a ako deti Wattsenglisch baví.Učíme angličtinu cez zážitky! Pozrite si zostrih z našich hodín.Kurzy pre deti I. stupňa sú orientované nielen na rozprávanie, ale aj na upevňovanie vedomostí.
Ukážka hodiny anglického jazyka – poobedný kurz pre žiakov prvého ročníka na ZŠ kniežaťa Pribinu.Ukážka hodiny anglického jazyka – poobedný kurz pre žiakov druhého ročníka na ZŠ kniežaťa Pribinu.Alebo si pozrite WOW ENGLISH TV kanál na Youtube stránke  

Lektori


Staráme sa o to, aby vaše deti vždy učili iba najlepší z najlepších.

Koncept výučby Wattsenglish je založený výlučne na spolupráci s kvalifikovanými lektormi.

Všetci lektori sú školení na prácu s deťmi a pomocou predpísaných a osvedčených aktivít dokážu udržať ich pozornosť.


a cute kitten

Stáž

a cute kitten

Kontakt

Language Planet s.r.o.
Javorová 644/12
949 01 Nitra-Chrenová
Tel.: +421 (0) 0948 013 286
e-mail: info@languageplanet.sk

O nás

Každé dieťa je výnimočné! Naša jazyková škola práve preto prináša najnovšie metódy, techniky a trendy vo výučbe detí už od útleho veku. Našim cieľom je, aby deti vyjadrovali svoju jedinečnosť práve prostredníctvom cudzieho jazyka pohotovo a bez strachu.